Köpvillkor

1. Om Köpvillkoren

1.1
Dessa köpvillkor (”Köpvillkoren”) gäller alla köp som du som konsument gör från www.saunaice.com och därtill relaterade hemsidor (”Hemsidan”). Du accepterar Köpvillkoren i samband med att du genomför ett köp på Hemsidan.

1.2
Avtal ingås med Bolsaj AB (Sauna Ice), organisationsnummer 559425-2479 och adress Nordöstra Vägen 9, 981 92 Kiruna (”Bolsaj”, ”oss” eller ”vi”).

1.3
Du kan kontakta vår kundservice på info@saunaice.com.

2. Beställningar

Vi säljer endast till kunder som handlar i egenskap av privatperson (konsumenter). För att genomföra ett köp behöver du ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig lag. Det innebär att du behöver vara minst 16 år för att handla med direktbetalning för egna pengar eller minst 18 år för att handla på kredit.

3. Order- och leveransbekräftelse

När du har slutfört ditt köp får du en automatisk leveransbekräftelse via e-post, som bekräftar att vi har tagit emot din beställning. Denna automatiska bekräftelse innebär att vi kommer att paketera och skicka din beställning. Och att ett bindande avtal har ingåtts.

4. Priser och information

4.1
Vid beställning gäller de priser som anges på Hemsidan vid tidpunkten för beställningen. Våra priser på saunaice.com anges i svenska kronor. Alla priser inkluderar gällande moms men inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Om pris eller informationen om en produkt som anges på Hemsidan är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet även om du fått en leveransbekräftelse. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

4.3
Bilder på produkter på Hemsidan är endast till för illustration och den faktiska produkten kan variera lite till. Vi kan inte heller garantera att alla bilder återger produktens exakta utseende, till exempel på grund av att bildskärmen kan påverka färgåtergivningen.

5. Betalning

5.1
Vi erbjuder olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan framgår alltid i kassan på Hemsidan samt i samband med din beställning. Beroende på vilket alternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma och då finns information om detta i samband med beställning i kassan.

5.2
Du hittar fullständig information om samtliga betalningsalternativ och eventuella tillkommande kostnader

5.3
Du kommer i samband med att du genomför ett köp hos oss ingå ett separat avtal om betalning med vår betaltjänstleverantör.

6. Frakt och leverans

Leveransalternativ

6.1
Vi erbjuder olika leveransalternativ beroende på vilka produkter som ska skickas vart. De leveransalternativ som vi erbjuder framgår alltid i kassan på Hemsidan. Vi erbjuder hemleverans beroende på var du bor.

6.2
För att underlätta leveransen för dig som kund samt för att minimera miljöpåverkan försöker vi alltid att leverera dina produkter i en och samma leverans.

6.3
Dessa köpevillkor gäller för leverans inom Sverige. Observera att vi inte levererar till Åland.

6.4
Du hittar fullständig information om våra leveransalternativ i kassan i samband med ditt köp.

Fraktkostnad

6.5
Beroende på vilka produkter du köper, vilket fraktalternativ du väljer och totalbeloppet på din beställning kan fraktavgifter tillkomma. Fraktavgiften framgår alltid i kassan i samband med ditt köp.

6.6
Du hittar fullständig information om fraktalternativ och fraktkostnader i kassan i samband med ditt köp.

Leveranstid

6.7
Den förväntade leveransdatumet anges på Hemsidan. Vi strävar alltid efter att leverera din beställning inom den uppskattade leveranstiden som anges på Hemsidan, men det är inget vi kan garantera.

Ej uthämtade paket

6.8
Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med beställning.

6.9
Paket hos postombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till oss. Om du har valt hemleverans och inte följer instruktionerna för mottagande, till exempel inte är hemma och tar emot din leverans, kommer paketet skickas tillbaka till oss.

6.10
Vi har i dessa fall rätt att ta ut en administrativ avgift som motsvarar våra kostnader för hantering och frakt.

7. Ångerrätt, öppet köp och 100% kundnöjdhetsgaranti

7.1
Utöver den lagstadgade reklamations- och ångerrätten erbjuder vi en ”100%-nöjdhetsgaranti”. Detta innebär att en kund har möjlighet att testa produkten i upp till en vecka efter den första leveransen. Om kunden av någon anledning inte är nöjd med produkten, återbetalar vi det fulla priset för varan inklusive leveranskostnaderna, förutsatt att kunden återsänder resterande av produkten inom 21 dagar. Kunden betalar då enbart fraktkostnaden för returen av varan. ”100%-nöjdhetsgaranti” gäller endast den första leveransen och kan endast utnyttjas en gång per person. Om du vill nyttja ”100%-nöjdhetsgaranti” kontaktar du oss på info@saunaice.com.

7.2
Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot produkten som du har handlat på Hemsidan.

Hur du ångrar ditt köp/öppet köp

7.3
Om du vill ångra ditt köp ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot eller hämtar din beställning.

7.4
Efter att du har meddelat oss att du vill returnera ditt köp, behöver du skicka eller lämna tillbaka produkten inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot eller hämtar din beställning. Vår rekommendation är att du skickar tillbaka produkten i samma emballage som du fick den i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten, om skadan eller förlusten orsakats av att du varit vårdslös, till exempel vid emballering av produkten.

7.5
Vår returadress är Nordöstra Vägen 9, 981 92 Kiruna Sverige

Returfrakt

7.6
Du bekostar själv returfrakten. Kostnaden för returfrakten när du valt att returnera via oss kommer att dras av från din återbetalning. Du hittar information om våra returfraktskostnader.

Återbetalning

7.7
När du har returnerat ditt köp, kommer vi att genom vår betaltjänstleverantör göra din återbetalning inom 14 dagar. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka produkten. Tänk på att du ansvarar för eventuell skada eller förlust under returfrakten som beror på att du varit vårdslös.

7.8
Vid retur av en hel order, inkluderar återbetalningen eventuell fraktkostnad (för frakt till dig) som du betalade i samband med köpet.

7.9
Om du returnerar en del av en order återbetalas inte frakten.

7.10
Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om något annat.

8. Reklamation

8.1
Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera den felaktiga produkten i enlighet med den tvingande konsumentskyddslagstiftning som gäller i det land där du vistas. Du har rätt att reklamera ursprungliga fel på produkten som uppkommer inom tre år från produktens avlämnande (ansvarstiden). Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör efter att ansvarstiden på tre år har passerat.

8.2
Om du vill reklamera en produkt kontaktar du vår kundtjänst på info@saunaice.com .

8.3
När den reklamerade produkten har bedömts och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om ingen av dessa alternativ är möjliga har du istället rätt att kräva ett prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet i enlighet med gällande lag.

8.4
Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag.

8.5
I de fall vi behöver få den reklamerade produkten i retur, är vår returadress Nordöstra Vägen 9, 981 92 Kiruna Sverige.

9. Erbjudanden

9.1
Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer, rabattkoder, gåvor och andra erbjudanden (gemensamt kallade ”erbjudanden” nedan). Sådana erbjudanden gäller endast under den tid som anges i samband med ett sådant erbjudande och med de villkor som anges i samband med erbjudandet. Kampanjtiden kan inte förlängas och om lagret säljs ut under kampanjen kommer inte alternativa ersättningsprodukter att erbjudas istället. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden, om det inte uttryckligen framgår i samband med ditt köp.

9.2
I många fall kan du aktivt själv behöva ange eventuell kod eller på annat sätt aktivera det aktuella erbjudandet innan du slutför köpet för att kunna ta del av erbjudandet.

9.3
Om du returnerar beställda produkter kan det innebära att du inte längre uppfyller de villkor som gäller för erbjudandet. Detta kan medföra att du behöver returnera eller betala för eventuell gåva eller inte längre kan behålla en viss rabatt. Om du på grund av genomförd retur inte längre uppfyller villkoren för den aktuella gåvan och inte returnerar gåvan kommer vi att räkna av värdet från gåvan innan vi gör din återbetalning. Alternativt om du inte uppfyller villkoren för en viss rabatt kommer den att räknas bort från återbetalningen.

10. Fair Practice-policy

10.1
För att få handla hos oss krävs att:

 • du inte försöker utöva bedrägeri eller i övrigt agera med uppsåt att bryta mot gällande lagar;
 • du inte försöker vilseleda oss avseende din identitet eller felaktigt utger dig för att vara konsument för att få handla hos oss;
 • du inte utövar otillbörlig påtryckning eller är hotfull mot vår personal i kontakt med vår kundtjänst,
 • du har en intention att behålla de produkter som du beställer. Detta hindrar inte dig från att i efterhand ångra dig. Du har alltid rätt till din lagstadgade ångerrätt och öppet köp enligt våra Köpvillkor.

10.2
Beteenden som anses bryta mot denna Fair Practice-policy är exempelvis följande:

 • bedrägeriförsök i samband med returer, såsom byte/förfalskning av etiketter och prislappar och felaktiga påståenden om förlorade produkter,
 • att felaktigt utge sig för att vara konsument för att få handla hos oss men sedan till exempel marknadsföra eller sälja produkterna vidare inom ramen för en näringsverksamhet,
 • att köpa produkter för att fota dem i näringsverksamhet och sedan felaktigt returnera produkterna med hänvisning till ångerrätt eller öppet köp som endast gäller för konsumenter,
 • försök till otillbörlig påverkan eller hot mot vår personal för att få en utökad returrätt jämfört med våra köpvillkor eller tvingande lag, och
 • mycket onormala köp- och returbeteenden som visar att kunden tidigare inte haft någon intention att behålla beställda produkter.

10.3
Vår bedömning av om du bryter mot vår Fair Practice-policy är baserat på ett antal olika faktorer så som systematiskt avvikande beteenden, ordersammansättning, orderfrekvens, returfrekvens, samt försök till kringgåenden med falsk identitet.

10.4
Om din beställning nekas kommer du att informeras om det via ett e-postmeddelande som skickas till den e-postadress som du angav vid beställningen. När vi meddelat att vi nekat dig att handla hos oss gäller beslutet dig oavsett profil eller mailadress. Det är inte tillåtet att på något sätt försöka kringgå detta beslut t.ex. genom att handla i annans namn, eftersom ett sådant vilseledande i sig utgör ett brott mot Fair Practice-policy

10.5
Vår Fair Practice-policy hindrar dig inte från att utöva din lagstadgade ångerrätt eller öppet köp som gäller i 14 dagar när du har genomfört ett bindande köp hos oss. Vår Fair Practice-policy kan dock i specifika fall hindra dig från att ingå ett nytt avtal med oss.

11. Våra skyldigheter

11.1
Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. Vi ansvarar dock bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

11.2
Vi ansvarar inte för skador som orsakas av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. krig, strejk, pandemi eller naturkatastrofer, som vi inte skäligen kunnat förutse (Force Majeure). Om vi på grund av Force Majeure är förhindrad att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet eller dessa Köpvillkor, har du rätt att frånträda avtalet i enlighet med tvingande konsumenträttsliga lagstiftning.

12. Om dessa Köpvillkor

12.1
Vi kan komma att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpevillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Hemsidan. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpevillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Hemsidan.

12.2
Det är viktigt för oss att respektera de rättigheter du har som konsument. Eftersom vi är ett företag som har vårt säte i Sverige ska dessa Köpvillkor tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo, i enlighet med tillämplig lag. Du har alltid rätt till de tvingande konsumenträttigheter som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. Ingenting i dessa Köpvillkor ska tolkas som en begränsning av sådana rättigheter.

13. Frågor, klagomål och tvist

13.1
Du får gärna kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.

13.2
Vid eventuell tvist med privatpersoner följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan. För att få tillgång till det alternativa tvistlösningsorganet i Sverige, kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.ARN.se. Du kan kontakta ARN genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.

13.3
Du som privatperson har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du hittar

13.4
Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol i landet där du som kund har din hemvist.

14. Nyhetsbrev

14.1
I samband med ett köp så accepterar du att vi skickar ut nyhetsbrev, kampanjer och rabatter. Prenumerationen kan enkelt avbrytas via länken i mejlet.

Villkoren fastställdes av Bolsaj den 13/9-2023

 • Alltid fri hemleverans
 • Snabb leverans: 1-4 vardagar
 • 100% Nöjdhetsgaranti